Monthly Archives: March 2012

An article about Vuosaari in Metro News

An interesting reference for the Alternative Master-Plan project from London

IN OUR BACK YARDS
RIBA February 2012

5 Design principles for An Alternative master-plan for Meri Rastila

1.  Hyödyntää paikallisen yhteisön tietämys ja kokemus ja sisällyttää ne suunnitteluprosessiin

To utilise the knowledge and expertise of the local  community and to include them in the design process

2. Elvyttää ja hyödyntää olemassaoleva ympäristö sekä korostaa sen erityisluonnetta

To revitalise and utilize the existing neighbourhood and to highlight its uniqueness

3. Säilyttää ja hyödyntää alueen luonnonympäristöä ja luoda todellinen kestävä lähtökohta sen käytölle

To retain and utilise the natural environment and to create a truly sustainable approach to their use

4. Yhdistää ja integroida alueen kaupunkimaiset sekä harvaanasutut osat ja vähentää sosiaalisen eriytymisen riskiä alueella

To unite and to integrate the urban and rural segments of the neighbourhood and to reduce the risks of segregation within the area

5. Lisätä alueen asuntokantaa sekä parantaa kaupunginosan mainetta

To increase the housing stock of the neighbourhood and to improve the reputation of the area

Please give us your thoughts on these!

luonto liitto halt forest work in Meri-Rastila’s recreational forest (virkistysmetsässä)

Follow what happened here:

http://m.omakaupunki.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/mielenosoittajat_keskeyttivat_hakkuut_helsingissa/

http://luontoliitto.fi/materiaalit.html

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/mielenosoittajat_keskeyttivat_hakkuut_helsingissa/

http://static.metrolive.fi/nakoislehdet/metro/MET20120314/

(page 8)

Olli Vento interview in Kirkko&Kaupunki 20120307

Olli Vento one of the most active members of the PRO Meri-Rastila action group is interviewed about protecting the forests in Rastila in Kirkko & Kaupunki 20120307

VUOSAARI regional website publish the Alternative Master-Plan Press release

The VUOSAARI regional website has publish the Alternative Master-Plan Press release

http://www.vuosaari.fi/index.php/uutisia-mainmenu-212/2869-ourcity-tarjoaa-vaihtoehtoisen-suunnitelman-meri-rastilan-lansirannan-osayleiskaavahankkeelle

An English version can be found here:

pressrelease Alt M-P maaliskuu 2012 EN

Lehdistötiedote Alt M_P maaliskuu 2012 FI

Meri-Rastila Article in Omakaupunki.fi today

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/asuntojen_rakentamista_vastustetaan_kavellen/