The Länsi ranta development by KSV is now available to the public

please have a look and tell us what you think

http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/meri_rastilan_asuinaluetta_tiivistetaan

the has also be advertised by Helsinki Sanomat, and OURCity has been mentioned!

Helsinki Sanomat 20_04_2012

Advertisements

One response to “The Länsi ranta development by KSV is now available to the public

 1. I have sent this comment to Helsinki Sanomat with regards to their article, but they don’t seem to be interested in publishing it, so I will post it here:

  Kun kyse on ns. matalamman profiilin kaavoituksesta, vaikuttaa Helsingin sanomain kaupunkitoimitus toimivan ainoastaan kritiikittömänä julkaisukanavana Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmille. Samaan aikaa meneillään olisi mielenkiintoisia tapahtumia, joista raportoimalla saatettaisiin saada aikaan aiheellista keskustelua siitä, kuinka kaupunkia tulisi kehittää.

  Kaupunginsuunnitteluviraston uusin suunnitelma Meri-Rastilaan julkaistiin lehdessä 20.04.2012, huomaamattomalla maininnalla kevään aikana laaditusta vahtoehtoisesta suunnitelmasta alueelle. Meidän OURcity ry:n laatima vaihtoehtoinen asemakaavaehdotus Meri-Rastilaan on osa laajempaa kaupunginsuunnittelun asukaslähtöistä ohjelmakokonaisuutta, ja se on myös viralliseti osa Helsinki Design Capital 2012 juhlavuoden ohjelmaa.

  Helsingin kaupunki hyvin poikkeuksellisesti omistaa suurimman osan maa-alastaan, ja voi siten esittää uusia rakennushankkeita mailleen liiemmin huolehtimatta vuorovaikutuksesta asukkaiden kanssa. Asukkaan vaikutusmahdollisuudet on pääosin rajattu tiukasti lain vaatimaan minimiin, eikä todellista keskustelua synny. Meri-Rastilalaiset ovat jo vuosia yrittäneet käydä keskustelua kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, laihoin tuloksin.

  Meidän Ourcity ry:n vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan on laadittu yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Tämä vaihtoehtoinen suunnitelma ei ole vain pelkkä rakennusten kosmeettinen uudelleenjärjestely, vaan tekee ideologisen keskustelunavauksen siitä, tulisiko uutta kaupunkia rakentaa ensisijaisesti koskemattomalle maalle vai vanhaa rakennuskantaa tiivistämällä.

  Tällä hetkellä Helsingillä on vielä runsaasti luonnontilaisia viheralueita, joista se voi raivata uusia asuinalueita tarpeensa mukaan, mutta tämä ei ole pysyvä tilanne. Vähä vähältä arvokkaammat viheralueet hupenevat rakennushankkeiden alle, vaikka samaan aikaan oleva rakennuskanta on huomattavan harvaa ja täynnä epämääräisiä metsikköjä. Jossakin vaiheessa tullaan tilanteeseen, jossa kaikki viheralueet on käytetty, ellei muuteta kaavoituksen toimintatapaa.

  Täydennysrakentaminen ei tarkoita ainoastaan kantakaupungin ullakkorakentamista, vaan olemassaolevaa yhdyskuntarakennetta voidaan hyödyntää millä tahansa asuinalueella. Suomalainen rakennuskanta on yleisesti ottaen niin harvaa, että lähes kaikkialle voidaan täydennysrakentaa. Tähän mennessä mahdollisuuteen ei kuitenkaan ole juuri tartuttu.

  Ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta olisi erityisen tärkeää, että täydennysrakentaminen otettaisiin täysivaltaiseksi vaihtoehdoksi kaupungin laajentuessa, siten nimenomaan säilyttäen aidosti luonnontilaisia viheralueita. Luonnollisesti tarvittaisiin avointa vuorovaikutusta paikallisten asukkaiden kanssa. Mikäli täydennysrakentamista pidettäisiin realistisena vaihtoehtona, ei Helsingillä olisi todellista kiirettä vallata uutta maa-alaa naapurikaupungeiltaan.

  Kaavoitukseen liittyvät kysymykset ovat vaikeita, mutta niitä ei ratkaista lakaisemalla keskustelua maton alle. Niin kaupunkisuunnitteluviraston kuin vaihtoehtoisistakin suunnitelmista on avointa tietoa internetissä:
  http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu
  meidankaupunki.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s