Pro Meri-Rastila “open letter” not published by Helsinki Sanomat

Below is a copy of an open letter sent by Hanna-Leena Ylinen to Helsinki Sanomat on 30th April which was not published:

Koputus lasikattoon – avoin kirje Helsingin Sanomien toimitukselle

Helsingin Sanomien kaupunkitoimitus esitteli viime viikolla KSV:n Meri-Rastilaan tekemän kaavasuunnitelman. OURCity-ryhmän suunnittelema vaihtoehtoinen kaavasuunnitelma esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 24.4. virallisen kaavasuunnitelman ohella. Ammattiarkkitehtien tekemä OURCity-suunnitelma on valmistumisensa jälkeen saanut runsaasti myönteistä huomiota. Se ei ole vielä kuitenkaan onnistunut puhkaisemaan Helsingin Sanomien lasikattoa muuta kuin työpajavaiheessa (HS 8.2.2012). Lasitaloon se sen sijaan on jo saapunut, sillä toimitin vaihtoehtokaavan A3-kirjan Sanomatalon vahtimestarille 19.4.

KSV:n Meri-Rastilaan tekemä virallinen kaavasuunnitelma on synnyttänyt runsaasti vastakkainasettelua kaupungin ja merirastilalaisten välillä. Kuitenkin lähtökohtaisesti kaupungin pitäisi olla meitä asukkaita varten. Vaihtoehtoinen OURCity-kaava antaisi mahdollisuuden yhdistää sekä kaupungin että asukkaitten edut.

Vaihtoehtoisen kaavan suunnittelussa me asukkaat olemme olleet osallisia. Olemme kävelleet arkkitehtien kanssa kotikulmillamme ja he ovat päässeet tutustumaan Meri-Rastilaan asukkaiden näkökulmasta. Samalla meille vuosien kuluessa kertynyt “hiljainen tieto” on välittynyt suunnittelijoille. OURCity-arkkitehdit ovat huomanneet sen, mikä lähiössämme on hyvää – hieno rantametsä ja ihmisten yhteisöllisyys – ja halunneet suunnitella niin, että nämä voimatekijät saataisiin säilytettyä. Näin suunnittelemalla Meri-Rastilasta olisi mahdollista kehittää houkutteleva paikka paitsi meille nykyisille myös uusille asukkaille.

Jos Meri-Rastilaa lähdettäisiin suunnittelemaan OURCity-ehdotuksen pohjalta, Helsinkiin saataisiin asukaslähtöisen kaupunkisuunnittelun pilottihanke. Tällaisella hankkeella olisi etuja sekä asukkaille että kaupungille. Merirastilalaiset pääsisivät vaikuttamaan alueensa kehittämiseen ja Helsingin kaupunki saisi runsaasti myönteistä huomiota asukaslähtöisestä kaupunkisuunnittelusta. Koska OURCity-ryhmän arkkitehdit ovat muualta Suomeen muuttaneita, huomattaisiin hanke todennäköisesti kansainvälisestikin.

Toivon, että Helsingin Sanomat tekisi OURCity-suunnitelmasta jatkojutun työpajatoiminnasta kertovalle artikkelilleen. Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä:

https://meidankaupunki.wordpress.com/

Sivulta löytyy myös suunnitelman A3-kirja pdf-muodossa, samoin kuin OURCity-ryhmän jäsenten yhteystiedot.

Ystävällisin terveisin

Hanna-Leena Ylinen

hlylinen(at)gmail.com

Advertisements

One response to “Pro Meri-Rastila “open letter” not published by Helsinki Sanomat

  1. Hanna-Leena Ylinen

    This letter was not meant to be published in Helsingin Sanomat. I e-mailed it April 25th to HS kaupunkitoimitus asking them to write an article on the alternative master plan. I had delivered them the A3-book on April 19th and thought that it would only be fair that they should give it some publicity as they had misleadingly written that consideration to the forest had been given in the new plan made by KSV.

    As Helsingin Sanomat did not answer my e-mail I published it as an open letter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s