7-Alternative Master Plan

VAIHTOEHTOINEN ASEMAKAAVA MERI-RASTILAAN, HELSINKI. 16.04.2012 EN ALTERNATIV GENERALPLAN FÖR HAVSRASTBÖLE, HELSINGFORS 16.04.2012 AN ALTERNATIVE MASTER-PLAN FOR MERI-RASTILA, HELSINKI. 16th APRIL 2012 Альтернативный Мастер-план для района Мери-Растила, Хельсинки 16.04.2012 UN PLAN URBANÍSTICO ALTERNATIVO PARA MERI-RASTILA, HELSINKI. 16 DE ABRIL, 2012 HELSINKI / MERI-RASTILA ICIN  ALTERNATIF NAZIM PLANI 16.NISAN.2012 ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙ-ΡΑΣΤΙΛΑ, ΕΛΣΙΝΚΙ, 16.04.2012 SEBUAH PELAN INDUK ALTERNATIF BUAT MERI-RASTILA, HELSINKI, 16hb. APRIL 2012

PROJECT DESCRIPTION

The Alternative Master-Plan project was a part of the OURCity project which was an official part of the World Design Capital year 2012 (WDC2012). The OURCity project was co-ordinated by the Meidän OURCity ry association which was founded in spring 2010 by seven like minded individuals.

The Alternative Master-Plan project which ran between January and June 2012 was the direct result of collaboration between OURCity and the members PRO Meri-Rastila Liike action group. The project had a budget of 2000e which was provided by WDC2012, and involved four public workshops, of which one involved members of kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) who were able to provide critical feedback on the project.

The Alternative Master-Plan produced an A3 book presenting its Alternative Master-Plan for Meri-Rastila which was first discussed by members of kaupunkisuunnittelulautakunta in May 2012 and then again in December 2012.. The master-plan proposes scattered but concentrated groups of “in-fill” buildings, with housing for 1800 persons and additional retail space. These leave untouched the large recreational forest for the use and benefit of all residents of Helsinki but takes advantage of the under-utilised, Rastila metro stop. A new and dynamic architectural layer was proposed which would revitalise Meri-Rastila and pro-actively alleviate the areas perceived image of economical segregation. The design was based on the same numerical data for services, housing numbers etc  as those used by KSV to produce their plans but excluded the blue line restriction given in Helsinki’s Yleiskaava 2002.

The Alternative Master-Plan also produced 8 exhibition panels which built on and clarified the design which were shown in Rastila Retail Center, Meri-Rastila 4.06.2012 – 17.06.2012, Laituri KSV exhibition space 30.10.2012 – 11.11.2012 and Stoa cultural centre between 8.11.2012-1.12.2012. During these exhibition periods feed back on the design was gathered.

The design team was made up of two foreign trained architects (both SAFA registered), three student Architects and one student Landscape Architect from Aalto University and two Planning Geography students from Helsinki University.  The design team was also assisted by the Professor of Town Planning and Urban Design at Aalto University – Trevor Harris, the co-ordinator of Glocal course at Aalto University – Hossam Hewidy and by other urban and traffic planning specialists. Additional assistance was also given by Dr. Michail Galanakis, Postdoctoral Researcher at Helsinki University and Mariana Salgado, Head of the Master of Business Administration/ User Centered Design at Laurea University.

The design principles that formed the basis to the project were:

  • To revitalise and utilize the existing neighbourhood and to highlight its uniqueness
  • To utilise the knowledge and expertise of the local  community and to include them in the design process
  • To retain and utilise the natural environment and to create a truly sustainable approach to their use
  • To unite and to integrate the urban and rural segments of the neighbourhood and to reduce the risks of segregation within the area
  • To increase the housing stock of the neighbourhood and to improve the reputation of the area

Vaihtoehtoinen asemakava Meri-Rastilaan

Vaihtoehtoinen suunnitteluprojekti Meri-Rastilalle, Helsinki 16.04.2012Vaihtoehtoinen suunnitteluprojekti ”The Alternative Master-Plan project”, oli osa OURCity-projektia, joka oli virallinen osa Maailman suunnittelupääkaupunki -ohjelmaa 2012 (WDC2012). OURCity-projekti yhdistettiin Meidän OURCityprojektiin keväällä 2010 seitsemän samanmielisen yksilön toimesta.

AMP-hanke, joka oli käynnissä tammikuusta kesäkuuhun 2012, syntyi OURCityn ja PRO Meri-Rastila – liikkeen yhteistyön tuloksena. WDC2012:n myöntämä budjetti oli 2000 euroa. Sillä kustannettiin neljä julkista työpajaa, joissa työstettiin vaihtoehtoista asemakaavaa asukasvoimin. Yhteen työpajaan osallistui myös kaupunkisuunnitteluviraston virkamiehiä.

AMP-hanke tuotti A3-kirjan, jossa esiteltiin sen oma vaihtoehtoinen suunnitelma Meri-Rastilalle. Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet keskustelivat siitä ensin toukokuussa 2012 ja taas joulukuussa 2012. Suunnitelma ehdottaa hajasijoitetusti mutta keskitettyihin ryhmiin täydennysrakentamista 1800 asukkaalle sekä jonkin verran uutta julkista rakentamista. Suunnitelma jättää koskemattomaksi Helsingin asukkaille ulkoilu- ja virkistysalueeksi tarkoitetun suuren metsän mutta hyödyntää Rastilan metroasemaa ympäröivää, lähes joutomaana ollutta aluetta. Suunnitelmassa esitetään uutta ja dynaamista arkkitehtuurista kerrosta, joka antaisi eloa ja ilmettä Meri-Rastilalle sekä parantaisi Meri-Rastilan julkista kuvaa ja toiminnallisuutta. Suunnitelma pohjautuu samalle määrälle palveluja, asuntoja yms. kuin kaupunkisuunnitteluviraston käyttämät laskelmat, mutta ilman Helsingin Yleiskaava 2002:n aluerajoitusta.

AMP-hanke tuotti myös Meri- Rastilan ostoskeskuksessa ja STOA:n kulttuurikeskuksessa esillä olleisiin näyttelyihin 8 paneelia, jotka täydensivät ja selvensivät vaihtoehtoista suunnitelmaa. Näyttelyissä kerättiin
palautteita suunnitelmasta.

Vaihtoehtokaavan suunnittelijaryhmään kuului kaksi ulkomaalaista arkkitehtia (molemmat SAFA:n rekisterissä), kolme arkkitehtiopiskelijaa, yksi maisema-arkkitehdiksi opiskeleva Aalto-yliopistosta ja kaksi suunnittelumaantieteen opiskelijaa Helsingin yliopistosta. Suunnitteluryhmää avustivat myös
kaupunkisuunnittelun professori Trevor Harris Aalto-yliopistosta, Aalto-yliopiston kansainvälisten kurssien koordinaattori Hossam Hevidy, sekä muita kaupunkisuunnittelun ja liikenteen asiantuntijoita. Lisäapua tarjosivat myös tutkija Michail Galanakis Helsingin yliopistosta ja käyttäjälähtöisen suunnittelun opettaja Mariana Salgado Laurea ammattikorkeakoulusta.

Suunnittelu perustui seuraaviin pääkohtiin:
• Antaa uutta eloa ja ilmettä nykyiselle alueelle, hyödyntää sen mahdollisuuksia ja korostaa sen ainutlaatuisuutta.
• Hyödyntää sitä tietoa ja tuntemusta, jota paikallisilla asukkailla on omasta alueestaan ja yhteisöstään ja ottaa se huomioon alueen suunnittelussa.
• Olla turmelematta luontoa, kehittää ympäristön tarjoamia virkistysmahdollisuuksia ja taata myös tulevaisuudessa mahdollisuudet ympäristön virkistyskäyttöön.
• Yhdistää ja sovittaa toisiinsa alueen kaupunki- ja maaseutumaisia piirteitä ja vähentää syrjäytymisen riskejä alueella.
• Lisätä asuntojen määrää ja parantaa alueen mainetta.

PROJECT AIMS (January 2012)

The Alternative Master-Plan project’s main objective is to produce a new master-plan for Meri-Rastila based on the hopes and aspirations of its residents

The aim is to submit this plan as an alternative to the one currently being drafted by the City of Helsinki’s Planning Department, (kaupunkisuunnitteluvirasto). It is planned that these drawings will be presented to the local planning committee (kaupunkisuunnittelulautakunta) at the same time as those being produced by the kaupunkisuunnitteluvirasto.

The project will produce professionally drafted and organised planning documents so that can be easily used by the Helsinki City Authorities.

The project will produce a new master plan for Meri-Rastila with the co-operation of the Pro-Meri Rastila Liike and Meri-Rastilan Aluefoorumi. The design team will work closely with the residents through consultations and meetings with the Pro Meri-Rastila Liike and Meri-Rastilan Aluefoorumi as well as other local community groups and by organising open public workshops.

Three specialist workshops have been planned for January and February 2012, and more will be organised in the future. The first two are open and public and one is organised in co-operation with Meri-Rastila school and is for children attending the school. All of these workshops are coordinated by Dr. Mariana Salgado, who is experienced in organising workshop that enable the participants to openly and simply express their opinions.

The alternative master-plan project has been created as a direct result of the out reach work that the OURCity OUTReach project has done.

The design team is made up of two professional and four student architects and will be assisted by two geographical planning students. The design team will seek advice from the Professor of Town Planning and Urban Design at Aalto University – Trevor Harris, the co-ordinator of GLOCAL course at Aalto University – Hossam Hewidy and from other specialists in urban and traffic planning.

THE DESIGN TEAM
Tristan Hughes SAFA, RIBA Architect – Project Coordinator
Marcelo Diez Gutiérrez SAFA Architect
Elsi Lehto Student-Landscape Architecture
Maija Parvianinen Student-Architecture
Heini-Emilia Saari Student-Architecture
Sonja Kristiina Sahlsten Student-Architecture
Martina Jerima Student- Planning Geography
Petteri Kosonen Student- Planning Geography
The Alternative Master-Plan design team photo

A3 kirja (Suomeksi) / A3 Book in Finnish (download)

ALT-MP-A3-book

A3 näyttelytauluja (Suomeksi) / A3 exhibition panels in Finnish (download)

ALT_MP_BOARDS_A3

One response to “7-Alternative Master Plan

  1. Pingback: The A3 book is now available for download! | Our City

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s