Category Archives: Alternative Master Plan

Under this category we have events related to the alternative master-plan for Meri-Rastila

Farewell from OURcity!

Dear visitor! MEIDÄN Ourcity ry, the association responsible for OURCity project, has been dissolved on Sunday, 17th of February 2013.

We wish to wholeheartedly thank you for honoring us with your trust, encouragement, constructive criticism, collaboration, or plain interest.

The association and the project are not active as such, however, the people behind them are alive and kicking, each one  in her/his own way contributing  in making cities ours.

If you want to contact them here are some email addresses to start with:

“Dina Fuad-Luke” <dfuadluke(at)yahoo.co.uk>

“Hossam Hewidy” <hossam.hewidy(at)aalto.fi>

“Tristan Hughes” <uusiark(at)gmail.com>

“Mariana Salgado” <Mariana.Salgado(at)iki.fi>

Article about OurCity in european webmagazine – labkultur

The European webmagazine – labkultur has published an article about OURCity, based on a telephone interview with Tristan Hughes

http://www.labkultur.tv/en/blog/helsinki-not-only-world-design-capital-2012-also-ourcity

LABKULTUR is a European webmagazine for culture and creativity. Over 20 authors from the Ruhr area, London, Rotterdam, Istanbul, Nantes and Košice report on cities within the world of digital and social change. They study the influence that culture has on city development and analyse the production and life situations of artists and creatives. LABKULTUR understands creativity as the engine of urban future. It is a project of the European centre for creative economy.

The Alternative Master Plan lives on

OURcity is coming to a close by the end of 2012. We, the members of OURcity group, have decided that after the end of our project we will stop updating this blog. When this happens the blog will be an online documentation of OURCity project and will become part of the World Design Capital Helsinki 2012 history.

One of the initiatives of OURcity project has been the drafting of the Alternative Master Plan (AMP) for Meri-Rastila. This particular initiative has got a life of its own, and continues to steer discussions. Everyone in OURcity is happy with the success of AMP.

You can follow the discussions about the Alternative Master-Plan here:

http://promerirastila.blogspot.fi/

In http://www.sarela.fi/meri-rastila-viela-kerran/ you can follow one of the most recent discussions  (29th of November 2012). It must be clear that online public discussions taking place around the activities of OURcity project, are not guided by the members of OURcity group. Nevertheless, we are pleased that OURcity brings attention to the case of Meri-Rastila, the provision of services to immigrants, intercultural communication, and to the need for more inclusive and participatory planning processes.

Alternative Master-Plan Exhibition in Laituri

The Alternative Master-Plan will be exhibited along side of kaupunkisuunnitteluvirasto’s osayleiskaavaluonnos (Partial General Plan Sketch) in Laituri.  (The city planning departments exhibition space)

This is a great opportunity for people to directly compare the alternative resident led holistic design coordinated by OURCity with the centralized  plan done by KSV.

See the exhibition poster below, All Welcome!

Members and votes of Kaupunkisuunittelulautakunta 08.05.2012

Questions and Votes 08.05.2012

1 äänestys Holopaisen palautusehdotus

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavoittaminen perustuu olemassa olevan asuinrakenteen täydentämiseen ja rantapuiston säilyttämiseen virkistysalueena.

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niemi, Elina Palmroth-Leino, Heli Puura

Ei-äänet: 4
Mari Holopainen, Stefan Johansson, Silvia Modig, Mikko Särelä

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-4.

2 äänestys Särelän vastaehdotus

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-Ehdotus: Jatkosuunnittelussa lautakunta kehottaa virastoa selvittämään vaikutukset ja kustannukset Vuotien nostamisesta metroradan päälle ja vuotien ympäristön tiiviistä rakentamisesta Meri-Rastilan ja Keski-Vuosaaren alueella.

Jaa-äänet: 5
Stefan Johansson, Matti Niemi, Elina Palmroth-Leino, Heli Puura, Lasse Männistö

EI-äänet 3
Mari Holopainen, Silvia Modig, Mikko Särelä

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-3

Poissa Arja Karhuvaara

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatos/2012/Ksv_2012-05-08_Kslk_15_Pk/B3E4D27E-3287-441A-9272-05A976BD0056/Vuosaaren_Meri-Rastilan_lansirannan_osayleiskaaval.html

Members of Kaupunkisuunittelulautakunta 2009-2012

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet 2009–2012

JÄSENET VARAJÄSENET
Puheenjohtaja
Männistö, Lasse
kauppatieteiden maisteri, Kok.
lasse.mannisto(a)bolder.fi
Sipilä, Hannu
pääsihteeri, kapteeniluutnantti, Kok. Saml.
050 340 5670
h.sipila(a)kolumbus.fi
sipila(a)upseeriliitto.fi
Varapuheenjohtaja
Soininvaara, Osmo
valtiotieteen lisensiaatti, Vihreät
osmo(a)soininvaara.fi
Särelä, Mikko
tutkijatohtori, Vihreät
044 526 4556
mikko.sarela@aalto.fi
Holopainen, Mari
kauppatieteiden maisteri, tutkija, Vihreät
mari.holopainen(a)vihreat.fi
Palaste-Eerola, Tuula
arkkitehti,Vihreät
Johansson, Stefan
Pol.lic., toimitusjohtaja, RKP
044 739 7340
stefan.johansson(a)axxell.fi
Finne-Elonen, Laura
erikoislääkäri, RKP
0400 818 701
lfinne(a)welho.com
Karhuvaara, Arja
Kok.
09 668 593
arja(a)karhuvaara.fi
Simik, Laura
sosionomi, pääsihteeri, Kok.
koti 040 741 6299, työ 5842 1542
laura.simik(a)gmail.com, laura.simik(a)lukio.fi
Modig, Silvia
Vas.
silvia.modig(a)gmail.com
Villanen, Sampo
VTM, tutkija, Vas.
sampo(a)sampovillanen.fi
Niemi, Matti
SDP
045 679 1717
matti.niemi(a)gmail.com
Kalenius, Saija
SDP
koti 044 522 2160, työ 040 554 2238
saija.kalenius(a)gmail.com
Palmroth-Leino, Elina
kauppatiet.maisteri, Kok.
050 547 6441
elina.palmroth-leino(a)kolumbus.fi
Hiidenuhma-Valtonen, Paula
lennonjohtaja, Kok.
040 527 5288
paula.hiidenuhma-valtonen(a)elisanet.fi
Puura, Heli
oikeustieteen kandidaatti, SDP
050 525 2673
heli(a)helipuura.net
Meriläinen, Risto
toimitusjohtaja, SDP
risto.merilainen(a)puotilan-kiinteistot.fi
Kaupunginhallituksen edustaja
Kolanen, Risto
SDP
Varaedustaja
Bryggare, Arto
SDP
Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjanpitäjinä toimivat
lakimies Miia-Riina Holappa, puhelin 310 37126,  tai
johtava lakimies Pirkko Vainio, puhelin 310 37361, tai
lakimies Riitta Venesmaa, puhelin 310 37451

Pro Meri-Rastila discuss the Alt M-P with polititions at Vuosaari-päivä

On Saturday Olli Vento and Hanna-Leena Ylinen both active members of the Pro Meri-Rastila Liike took the Alternative Master Plan exhibition panels and A3 books and discussed them with members of the different political parties who attended the Vuosaari-päivä on Saturday 18th August 2012.

More information about the day in general can be found here:
http://kaupunginosat.net/portal/tapahtumat/74-vuosaaren-kes%C3%A4juhlat-2012

Below you can read Hanna-Leena’s blog post about the event:

Meri-Rastilan vaihtoehtokaava oli esillä Vuosaaren kesäjuhlilla 18.8.2012

Aurinkoinen sää oli houkutellut runsaasti väkeä Vuosaari-seuran järjestämille 11. kesäjuhlille Lohikäärmepuistoon, jossa esittelin Olli Vennon kanssa OURCity-ryhmän designpääkaupunkivuoden hankkeena suunnittelemaa Meri-Rastilan vaihtoehtoista asemakaavaa.

Näin kunnallisvaalivuonna lähes kaikki puolueet olivat tulleet paikalle esittelemään teemojaan. Ennakkosuunnitelmista poiketen ehdimme piipahtaa vain osalla puolueiden kojuista, mutta onneksi niiltä vierailtiin tutustumassa näyttelytauluihimme. Ajatus länsirannan metsän säilyttämisestä luontoalueena ja Meri-Rastilan kehittämisestä osallistavan kaupunkisuunnittelun keinoin tuntui saavan tukea hyvinkin eri laidoilta puoluekenttää. Monet poliitikoista olivat tutustuneet hankkeeseen jo aiemmin.

Kerroimme kävijöille, että OURCity-suunnitelman tarkoituksena on ollut osoittaa, että kaupungin Meri-Rastilalle asettamat asukasmäärätavoitteet on mahdollista saavuttaa metsäiseen virkistysalueeseen koskematta. Vaihtoehtokaava on toteutettu osallistavan kaupunkisuunnittelun menetelmin. Asukkaat ovat mm. työpajoissa kertoneet OURCity-ryhmän arkkitehdeille ja opiskelijoille, miten Meri-Rastilaa heidän mielestään tulisi kehittää.

Joissakin keskusteluissa niin poliitikkojen kuin asukkaidenkin kanssa nousi esiin ristiriita kaupungin sanojen ja tekojen välillä.  Kaupunki on toivonut, että asukkaat olisivat aktiivisia, mutta kun asukkaat ryhtyvät toimeen, ei sitä katsotakaan hyvällä. Useampi kertoi seuranneensa taistelua sivusta ja olleensa harmissaan, kun kaupunki ei tarttunut sille tarjottuun yhteistyöhankkeeseen.

Lupasimme kanssamme keskustelleille, että tämän taistelun tulemme katsomaan loppuun asti. Osallistava kaupunkisuunnittelu on ollut esillä mm. YK:n raporteissa ja Worldwatch-instituutin Maailman tila 2012 -raportissa. Helsingissäkin olisi aika alkaa kehittää uusia ja osallistavia suunnittelutapoja, jotka olisivat aiempia paremmin sopusoinnussa maankäyttö- ja rakennuslain kanssa.

OURCity-suunnitelman A3-kirja on vapaasti ladattavissa täältä:

https://meidankaupunki.files.wordpress.com/2012/01/alt-mp-a3-book_reduced.pdf

Comments from the June Exhibition

Its taken a while to get done, primarily because I have been so busy recently but last week Juho-Atte kindly wrote up the comments from the June exhibition of the Alternative Master-Plan.

During the exhibition time 2 panels were placed so that viewers could write their opinions about the Alternative Master-Plan. We received a lot of different comments, unfortunately some were not suitable for publication due to their offensive nature , so the write up has excluded these.

Thanks to all of those who gave your comments both positive and negative, they have been very useful.

In the pdf I have included a photo of the original boards and the write up, (in English and Finnish).

Exhibition comments

Back from Holidays

I hope everyone has had a long a relaxing summer vacation.

For the last three weeks I have been on a road trip which has meant that I have not looked at a computer or my emails for that entire time. Which despite what many people may think, I have enjoyed immensely, I feel like I have been truly disconnected, (the only thing is, I have to wade through hundreds of emails in multiple accounts…)

This does not however mean that everyone else has been doing the same thing…

Hanna-Leena Ylinen has written a letter to the editor of Helsinki Sanomat about the ideas behind the Alternative Master-Plan being a win-win solution for both the residents and the city:

HS mielipide-2012-07-21&18

Eeva Berglund has written an interesting article in ARK (SAFA’s Finnish Architectural Review Magazine)

ARK3_2012

In fill towers in Stockholm

Below is an interesting article in the Swedish version of the Metro news-paper.

It talks about the possibility of building infill residential towers in Stockholm to help prevent the destruction of green field areas and to help solve the housing shortage. Both major issues that the OURCity Alternative Master Plan talked about

The Alternative Master Plan exhibition panels are available for download

Hei everyone!

I would like to start with thanking everyone who have written their comments about our project exhibited in the Rastila shopping center.

For those who have not seen it you still have a chance as the exhibition will be up until Sunday. For those who can not make it or just want to read more you can download the boards and the A3 book, from the Alternative Master Plan page….

https://meidankaupunki.wordpress.com/alternative-master-plan/

Many Thanks, and please keep on giving us your comments….