Category Archives: Exhibition

Under this category we have events related to the exhibition

Presentation and exhibition of the Alternative Master-Plan

Last Tuesday 29.05.2012 the Architecture students working on the Alternative Master-Plan project presented their more detailed ideas of how Meri-Rastila could be developed after completing the A3 book report.

Currently the A3 book and the A1 exhibition panels are now on display in the Rastila retail center. (Monday 4th June – Sunday 17th June)

Trevor Harris, Kimmo Lapintie, Tristan Hughes, Sonja Sahlsten, Maija Parvianinen, Elsi Lehto, Heini-Emilia Saari, Michail Galanakis, Hossam Hewidy

Alternative Master-Plan Exhibition in Rastila Retail Center – Monday 4th June – Sunday 17th June

OURCity – An alternative Master-Plan for Meri-Rastila

OURCity – Vaihtoehtoinen Asemakaava Meri-Rastilaan

OURCity – En Alternativ Generalplan för Havsrastböle

Organised by MEIDÄN OURCity ry

Free entrance

Monday 4th June – Sunday 17th June

Rastila Retail Center, Meri-Rastila

Meri Rastilankuja 2, Helsinki

The OURCity – An alternative Master-Plan for Meri-Rastila project will be exhibited in the Rastila retail center in June. The project’s objective has been to produce a new master-plan (asemakaava) for Meri-Rastila based on the hope and aspirations of its residents.

The project produced an A3 book report which was submitted and recently discussed by the city planning committee, (kaupunkisuunnittelulautakunta). The report was treated as an alternative to the general plan (osayleiskaavaa) which was also presented by the city planning department, (kaupunkisuunnitteluvirasto).

Working in co-operation with Pro-Meri Rastila Liike and Meri-Rastilan Aluefoorumi the project produced a comprehensive plan that solved the issues faced by Meri-Rastila through the help of its residents.

The master-plan proposes scattered but concentrated groups of “in-fill” buildings, with housing for 1800 persons and additional retail space. These leave untouched the large recreational forest for the use and benefit of all residents of Helsinki but take advantage of the under-utilised, Rastila metro stop. This new and dynamic architectural layer will revitalise Meri-Rastila and pro-actively alleviate the areas perceived image of economical segregation.

The; An alternative Master-Plan for Meri-Rastila project is part of the MEIDÄN OURCity ry programme which is an official part of the World Design Capital Helsinki 2012.

Suunnittele! Osallistu! / Take Part! Design! / Var Med och Påverka!

 SITE PLAN_1_2000_presentation_print

Asuinalueiden eriytymiskysymysten tarkastelu kansainvälisestä ja tutkimusnäkökulmasta

Tässä on meidän keskustelu Aluefoorumi, Meri-Rastilassa, 18.4.2012 klo 18, Meri-Rastilan ala-aste. Meri-Rastila vetovoimaiseksi -keskustelu

Arkkitehti Hossam Hewidy (Aalto-yliopisto ja OURCity-hanke):

Kaupunkisuunnittelu ei ole staattinen tila. Kaupunkeja markkinoidaan edelleen näyttävällä arkkitehtuurilla, toisaalla taas ihmiset osallistetaan suunnitteluun. Jälkimmäisessä mallissa ihmisillä on mahdollisuus muuttaa ympäristöään ja säilyttää alueen elävyys.

Eriytyminen voi tapahtua alueen sisällä tai koko alue voi muuttua ja eriytyä.

Diskriminaatio ja erojen luominen tapahtuu marginalisoinnin kautta.

Suomessa rakennusten rappeutuminen ei ole oleellinen kysymys. Huonot koulutulokset, terveysongelmat ja työttömyys näyttävät kasautuvan tietyille alueille.

Maahanmuutolla on Suomessa lyhyt historia, kasautumista vastustetaan voimakkaasti toisin kuin muualla Euroopassa. Helsingissä toteutetaan sekoittumispolitiikkaa.

Pääkaupunkiseudulla alueilla, jossa asuu suurin osa maahanmuuttajista, näkyvät uskonnolliset erot. Kyseisillä alueilla väestöstä suuri osa on muslimeja.

Yhteisötyöntekijä Dina Fuad-Luke (OURCity-hanke):

Segregaatiosta integraatioon

Eriytymisen ja erilaisuuden tekee enemmistö tai ryhmä suojelee itseään uudessa ympäristössä.

Ihmiset eivät voi integroitua, jos heitä ei oteta mukaan yhteisön jäseniksi. Ihmiset tarvitsevat apua mukaan ottamisessa, asiat eivät tapahdu vain itsestään. Kuka tahansa voi eri elämäntilanteissa olla vähemmistöä.

Eriytyminen voi aiheuttaa tilanteen, jolloin samalla alueella eletään rinnakkaisia elämiä. Monikulttuurisella alueella, joissa on vähän keskinäistä kommunikaatiota, luottamus kärsii.

Sulautumisen vaikeudet tulevat esiin ongelmatilanteissa. Eriytyminen on ensisijaisesti köyhyyden, sairauden yms. aiheuttamaa, ei etnisen taustan.

Tasa-arvoinen yhteiskunta tarkoittaa sitä, että erilaiset tarpeet otetaan huomioon.

Yhteisen tilan prosessi (esim. kahvila) on tärkeä. Eriytyminen purkautuu ja yhteisöllisyys mahdollistuu tällaisissa tiloissa hiljalleen.

Toiminnan kautta voidaan osoittaa palvelujen puutteita ja yhdyskuntatyön kautta viestiä viranomaisille.

 Tutkija Michail Galanakis (Helsingin yliopisto) on tutkinut segregaatiota vuosikymmenen ajan ja puhuu mieluummin myönteiseen sävyyn ”antisegregaatiosta”, kuinka voimme välttää eriytymisen.

Segregaatiosta on tutkijoilla erilaisia näkemyksiä. Sitä pidetään sekä huonona että hyvänä asiana. Puhutaan eriytymisen aiheuttamasta ”empatian kuilusta”, jos yhteistyötä eri alueilla asuvien ihmisten välillä ei ole, on hankalaa kokea empatiaa. Kun ihmiset eivät kommunikoi eivätkä tunne toisiaan, eivät he myös välitä toisistaan.

Sekoittamispolitiikka ei välttämättä auta maahanmuuttajia etenkin haavoittuvien ryhmien kohdalla (vanhukset, vammaiset, yksinhuoltajat). Jos virallisiin avuntarjoajiin ei luoteta tai ole saatavilla, on yhteisön tuki lähellä.

Leimaaminen tapahtuu usein ulkopuolelta ja eriyttää alueen. Asukkailla voi olla eri näkemys ja erilaisia kokemuksia asuinalueestaan. Konkreettiset eriytymisen vaikutukset näkyvät siinä, mitä palveluja alueilla on ja miten alueille suunnataan resursseja.

Naapuruusefekti voi vaikuttaa etenkin nuoriin. Nuorilla voi olla vähemmän mahdollisuuksia, jos he kasvavat alueilla, jossa on heikommat palvelut ja köyhyyttä.

Kaupunkisuunnittelussa määritellään mitä tilassa tapahtuu, siksi se on keskeisellä sijalla eriytymiskysymyksissä. On painotettava sosiaalisesti kestävää kehitystä ja suunniteltava tulevaisuutta varten.

Asukkailla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa asuinalueeseen ja osallistua kaupunkisuunnitteluun jo alkuvaiheessa. Suunnittelulla voidaan luoda yhteisöllisyyttä ja yhteisön eheytymistä.

Hanna-Leena Ylinen comments about Meri-Rastila in Kirkko&Kaupunki

Take a look:

http://www.kirkkojakaupunki.fi/nakoislehti/2012/kirkko-kaupunki-14/primapaper

Anti-segregation discussion in Meri Rastila

Welcome to participate in the discussion on social and spatial segregation!

Wednesday 18.04 at 18hs in Meri-Rastila school.

Please, feel free to join us and to invite your friends!

Send us a comment if you want to print this poster.

 

Meri Rastila video on youtube

 This video was done by borislav borisov
Take a look!

How could Meri-Rastila become a better neighbourhood?

We started to gather ideas on how could Meri-Rastila become a better neighbourhood? Please, add yours to the blog as comments or send them by e-mail to our group.

OUTreach Flyer

OUTreach Flyer