Tag Archives: Hanna-Leena Ylinen

Pro Meri-Rastila discuss the Alt M-P with polititions at Vuosaari-päivä

On Saturday Olli Vento and Hanna-Leena Ylinen both active members of the Pro Meri-Rastila Liike took the Alternative Master Plan exhibition panels and A3 books and discussed them with members of the different political parties who attended the Vuosaari-päivä on Saturday 18th August 2012.

More information about the day in general can be found here:
http://kaupunginosat.net/portal/tapahtumat/74-vuosaaren-kes%C3%A4juhlat-2012

Below you can read Hanna-Leena’s blog post about the event:

Meri-Rastilan vaihtoehtokaava oli esillä Vuosaaren kesäjuhlilla 18.8.2012

Aurinkoinen sää oli houkutellut runsaasti väkeä Vuosaari-seuran järjestämille 11. kesäjuhlille Lohikäärmepuistoon, jossa esittelin Olli Vennon kanssa OURCity-ryhmän designpääkaupunkivuoden hankkeena suunnittelemaa Meri-Rastilan vaihtoehtoista asemakaavaa.

Näin kunnallisvaalivuonna lähes kaikki puolueet olivat tulleet paikalle esittelemään teemojaan. Ennakkosuunnitelmista poiketen ehdimme piipahtaa vain osalla puolueiden kojuista, mutta onneksi niiltä vierailtiin tutustumassa näyttelytauluihimme. Ajatus länsirannan metsän säilyttämisestä luontoalueena ja Meri-Rastilan kehittämisestä osallistavan kaupunkisuunnittelun keinoin tuntui saavan tukea hyvinkin eri laidoilta puoluekenttää. Monet poliitikoista olivat tutustuneet hankkeeseen jo aiemmin.

Kerroimme kävijöille, että OURCity-suunnitelman tarkoituksena on ollut osoittaa, että kaupungin Meri-Rastilalle asettamat asukasmäärätavoitteet on mahdollista saavuttaa metsäiseen virkistysalueeseen koskematta. Vaihtoehtokaava on toteutettu osallistavan kaupunkisuunnittelun menetelmin. Asukkaat ovat mm. työpajoissa kertoneet OURCity-ryhmän arkkitehdeille ja opiskelijoille, miten Meri-Rastilaa heidän mielestään tulisi kehittää.

Joissakin keskusteluissa niin poliitikkojen kuin asukkaidenkin kanssa nousi esiin ristiriita kaupungin sanojen ja tekojen välillä.  Kaupunki on toivonut, että asukkaat olisivat aktiivisia, mutta kun asukkaat ryhtyvät toimeen, ei sitä katsotakaan hyvällä. Useampi kertoi seuranneensa taistelua sivusta ja olleensa harmissaan, kun kaupunki ei tarttunut sille tarjottuun yhteistyöhankkeeseen.

Lupasimme kanssamme keskustelleille, että tämän taistelun tulemme katsomaan loppuun asti. Osallistava kaupunkisuunnittelu on ollut esillä mm. YK:n raporteissa ja Worldwatch-instituutin Maailman tila 2012 -raportissa. Helsingissäkin olisi aika alkaa kehittää uusia ja osallistavia suunnittelutapoja, jotka olisivat aiempia paremmin sopusoinnussa maankäyttö- ja rakennuslain kanssa.

OURCity-suunnitelman A3-kirja on vapaasti ladattavissa täältä:

https://meidankaupunki.files.wordpress.com/2012/01/alt-mp-a3-book_reduced.pdf

Advertisements