1-OURCity

MEIDÄN Ourcity ry – Y-tunnus 2429862-2
MEIDÄN Ourcity ry is a non-profit association founded by seven like-minded individuals from different cultural backgrounds. The purpose of this association is to co-ordinate the OURCity project, which for the Helsinki design capital year 2012 aims through various media to promote Meri-Rastila as an open, diverse and vibrant suburb.

The OURCITY project consists of three sub-programs which share this objective but attempts to tackle it in their own way; OURColours through Fashion and Everyday dress, OURCourse through Education and Information and OUTReach through Inter-cultural Dialogue and Community Engagement.

The team coordinating each program is different but members share their skills across all of the programs. Those involved include architects and city planners, an interaction designer, a university researcher, and experienced community work specialists.

BROCHURE-ENGLISH

MEIDÄN Ourcity ry – Y-tunnus 2429862-2

MEIDÄN Ourcity ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka on perustanut seitsemän samanmielistä, mutta eri kulttuuritaustaista henkilöä. Yhdistyksen tarkoituksena on koordinoida Meidän kaupunki / OURCity -hanketta, joka on osa Helsinki Designpääkaunki 2012 -juhlavuoden hankkeista. OURCity-hanke pyrkii tavoittamaan monikulttuurisia yhteisöjä ja tähtää Meri-Rastilan kehittämiseen viihtyisämmäksi, monipuolisemmaksi ja elävämmäksi lähiöksi eri medioiden kautta.

OURCity-hanke koostuu kolmesta alahankkeesta, jotka kaikki lähestyvät hankeen tavoitetta omalla tavallaan. OURColours lähestyy tavoitetta muodin ja jokapäiväisen pukeutumisen kautta, OURCourse koulutuksen ja informaation kautta ja OUTReach monikulttuurisen dialogin ja yhteisön osallistamisen kautta.

Kaikilla alahankkeilla on oma vastuukoordinaattorinsa, mutta kaikki yhdistyksen jäsenet jakavat omaa osaamistaan kaikkiin alahankkeisiin. Ryhmään kuuluu arkkitehteja ja kaupunkisuunnittelijoita, vuorovaikutussuunnittelija, yliopiston tutkija sekä kokenut yhteisötyön asiantuntija.

BROCHURE-FINNISH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s